ویتامین ب کمپلکس

پرمیکس ویتامین ب-کمپلکس

ویتامین

پودر مخلوط در دان

گونه هدف: طیور

مقدار و روش مصرف:
۱ الی ۲ کیلوگرم در یک تن خوراک (بر حسب شدت علائم کمبود و تحت نظارت مستقیم دکتر دامپزشک).

تركيب: هر کیلوگرم حاوي:

ترکیبات مقدار واحد
(تیامین هیدروکلراید )B1 ویتامین 1500 میلی گرم
  ( ریبوفلاوین )B2 ویتامین 4000 میلی گرم
(کالپان ) B3 ویتامین 10000 میلی گرم
 ( نیاسین   )B5   ویتامین 20000 میلی گرم
( پیریدوکسین هیدروکلراید)B6 ویتامین 2000 میلی گرم
(فولیک اسید )B9 ویتامین 500 میلی گرم
( سیانوکوبالامین)B12 ویتامین 20 میلی گرم
(بیوتین )H 2 ویتامین 70 میلی گرم
کولین کلراید 150 گرم
مواد جانبی وحامل تا… 1000 گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرمیکس ویتامین ب-کمپلکس
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company