ویتامین A (رتینول استات)

پرمیکس ویتامین A

پرمیکس تک‌ویتامینه

پودر مخلوط در دان

گونه هدف: طیور

مقدار و روش مصرف:
۱ الی ۲ کیلوگرم در یک تن خوراک
(برحسب شدت علائم کمبود و تحت نظارت مستقیم دکتر دامپزشک)

تركيب: هر کیلوگرم حاوي:

ویتامین A  (رتینول استات)……………………………….. 5000000 واحد بین المللی

موادجانبی وحامل تا ……………………………………… 1000 گرم

پرمیکس ویتامین A
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company