دفتر مرکزی

آدرس : تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان ۱۹، پلاک ۱۵، طبقه دوم و سوم

تلفن : ۴۲۱۵۹۰۰۰ – ۰۲۱
نمابر : ۸۸۷۲۱۶۸۰ – ۰۲۱

آدرس ایمیل: info@darusazaniranco.com

کارخانه

کارخانه : قزوین، شهر صنعتی البرز

تلفن : ۳۲۲۲۲۵۴۹ – ۰۲۸
۳۲۲۲۲۵۵۰ – ۰۲۸