کلیستین سولفات ۲،۰۰۰،۰۰۰ IU

کلی سیرو®

آنتی‌ باکتریال

محلول خوراکی

گونه هدف : طیور،بره ،گوساله

میزان و نحوه مصرف:

طیور: ۲۵۰ میلی‌لیتر از محلول به ازای ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ روز متوالی (معادل ۷۵۰۰۰ واحد بین‌المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه مدت ۳ روز متوالی).
گوساله و بره: ۰٫۲۵ میلی‌لیتر از محلول برای ۱۰ کیلوگرم وزن بدن روزانه ۲ بار به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی.(معادل ۵۰۰۰۰ واحد بین‌المللی کلی سیرو® برای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت یکبار).

کلی سیرو®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company