کلیستین سولفات ۳۰۰۰۰۰۰ IU

کلیستی‌میکس®

آنتی باکتریال

پودر محلول در آب

گونه هدف : دام ،طیور

میزان و نحوه مصرف:

طیور:

آب آشامیدنی: ۱۰۰ گرم برای ۵۰۰ لیتر آب به مدت ۷-۵ روز متوالی.
دان: یک ساشه ۱۰۰ گرم برای ۲۵۰ کیلوگرم دان به مدت ۷-۵ روز متوالی. (معادل ۷۵۰۰۰ واحد بین‌المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه به مدت ۳ روز متوالی)

گوساله و بره: معادل ۵۰۰۰۰ واحد بین‌المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت یک‌بار.

کلیستی‌میکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company