مولتی ویتامین + اسیدآمینه

پلی آمین®

ویتامین

محلول خوراکی

گونه هدف: دام و طیور

میزان و نحوه مصرف:
۱ تا ۲ لیتر محلول پلی آمین® در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز یا طبق نظر دکتر دامپزشک.

پلی آمین®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company