ویتامین‌های گروه B + ویتامین K

ب.کا.سول®

ویتامین

پودر محلول در آب

گونه هدف: طیور

میزان و نحوه مصرف:
۱۵۰ – ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیترآب آشامیدنی.

ب.کا.سول®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company