آسپرین + ویتامین C

ویتاسین®

ضددرد، ضدتب، ضدالتهاب

پودر محلول در آب

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:

۵۰۰ گرم پودر ویتاسین® را در ۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی حل کنید.

ویتاسین®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company