مکمل ویتامینه و معدنی ۰٫۲۵ درصد طیور مادر

سوپرامیکس®

مکمل غذایی

پودر مخلوط در دان

گونه هدف :طیور مادر

مقدار و روش مصرف:

۵ کیلوگرم در هر تن خوراک  (۲٫۵ کیلوگرم مکمل معدنی+ ۲٫۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه).

تركيب:

هر کیلوگرم  مکمل ویتامینه حاوی :

              ترکیبات مقدار واحد
ویتامین A   (رتینول استات) 3800000 واحد بین المللی
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) 800000 واحد بین المللی
ویتامین E    (دی ال -آلفا توکوفرول) 8000 واحد بین المللی
ویتامین K3   (منادیون سدیم بی سولفیت) 1 گرم
ویتامین B1 (تیامین مونو نیترات ) 788/0 گرم
ویتامین  B2 ( ریبوفلاوین) 4/2 گرم
ویتامین B3(کلسیم د- پنتوتنات) 7/4 گرم
 ویتامین B5(نیاسین) 9/9 گرم
ویتامین B6   ( پیریدوکسین هیدروکلراید) 182/1 گرم
ویتامین H2  (بیوتین ) 04/0 گرم
ویتامین B9 (فولیک اسید ) 32/0 گرم
ویتامین B12 ( سیانوکوبالامین) 0056/0 گرم
آنتی اکسیدان 4/0 گرم
کولین کلراید 100 گرم
مواد جاتبی وحامل تا تا 1000 گرم

 

هر کیلوگرم مکمل  معدنی حاوی :

ترکیبات مقدار واحد
منگنز( اکسید منگنز) 68/39 گرم
آهن(سولفات آهن) 32 گرم
روی(اکسید روی ) 02/24 گرم
مس( سولفات مس ) 4/2 گرم
سلنیوم (سلنیت سدیم) 08/0 گرم
ید(یدات کلسیم) 347/0 گرم
کولین کلراید 100 گرم
مواد جانبی وحامل تا تا 1000 گرم
سوپرامیکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company