ویتامین AD3E

آلفادی®

ویتامین

محلول خوراکی

گونه هدف : دام ، طیور

میزان و نحوه مصرف:

طیور: ۱ لیتر در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز.
گوسفند و بز: ۱ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.
گاو و گوساله: ۲ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.

آلفادی®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company