ویتامین ب کمپلکس

پلی پلکس®

ویتامین

محلول خوراکی

میزان و نحوه مصرف:

طیور: ۱ تا ۲ لیتر از محلول در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی.
اسب و گاو: ۳۰ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.
گوسفند و بز: ۵ تا ۱۰ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.

پلی پلکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company