ب.کمپلکس + ال.کارنیتین

نیازوپلکس®

ویتامین

محلول خوراکی

  • گونه هدف : طیور
  • مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف 500 میلی لیتر در 1000 لیتر آب مصرفی می باشد که به صورت زیر توصیه می شود:

1 – گله های گوشتی: هفته اول به طور کامل و در صورت بروز علائم بالینی شامل ضعف گله، پس از واکسیناسیون، پس از درمان آنتی بیوتیکی و… با نظر دامپزشک 4-2 روز تکرار گردد.

2 – گله های تخم گذار: دو هفته قبل از تخم گذاری به مدت 14 روز و با نظر دامپزشک در روزهای معین یک تا دو بار در هفته تکرار گردد.

3 – گله های مادر: دو هفته قبل از تخم گذاری به مدت 14 روز و با نظر دامپزشک در روزهای معین یک تا دو بار در هفته تکرار گردد

نیازوپلکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company