اکسی تتراسایکلین ۵۰٪

فیدُکس®

آنتی باکتریال

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : طیور
مقدار و روش مصرف:(بر اساس سن ، وزن ، نوع و شدت بیماری )
طیور:
– کنترل سینوویت عفونی ناشی از مایکوپلاسما سینوویه و وبای طیور ناشی از پاستورلا مولتی سیدا حساس به اکسی تتراسایکلین : 400 -200 گرم فیدُکس® در تن خوراک به مدت 14- 7 روز بطور مداوم.
– کنترل بیماری مزمن تنفسی (CRD) و عفونت کیسه¬های هوایی ناشی از مایکوپلاسما گالی¬سپتیکوم و اشرشیاکولی (E.Coli)
حساس به اکسی تتراسایکلین : 800 گرم فیدُکس® در تن خوراک به مدت 14- 7 روز بطور مداوم.
– کاهش مرگ و میر ناشی از عفونت کیسه هوایی ناشی از اشرشیاکولی( (E.Coliحساس به اکسی تتراسایکلین :1000 گرم فیدُکس® درتن خوراک به مدت 5 روز بطور مداوم.
بوقلمون:
– کنترل سینوویت عفونی ناشی از مایکوپلاسما سینوویه حساس به اکسی تتراسایکلین: 400 گرم فیدُکس® در تن خوراک به مدت 14-7 روز بطور مداوم.

– کنترل هگزامیتیازیس ناشی از هگزامیتا مله ¬آگریتیس حساس به اکسی تتراسایکلین: 200 گرم فیدُکس® در تن خوراک به مدت 14-7 روز بطور مداوم.
– کنترل عوامل باکتریایی پیچیده مرتبط با بیماری تاج آبی (التهاب روده ای ویروسی کرونا، التهاب روده ای مسری ) حساس به اکسی تتراسایکلین : 50 میلی¬گرم فیدُکس® به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در تن خوراک به مدت 14-7 روز بطور مداوم

فیدُکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company