بروم هگزین + منتول

فارماهگزین®

موکولیتیک، اکسپکتورانت‌

محلول خوراکی

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:

۱۰۰۰ میلی لیتر در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی در روز به مدت ۳ تا ۵ روز ( ۰٫۵ میلی‌گرم برم هگزین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه معادل ۰٫۰۵ میلی‌لیتر محصول فارماهگزین®)

فارماهگزین®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company