ویتامین AD3EC

سیداویت®

ویتامین

محلول خوراکی

گونه هدف: دام، ‌طیور

میزان و نحوه مصرف:
طیور: ۱ لیتر در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز.
گوسفند و بز: ۱ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.
گاو و گوساله: ۲ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.

سیداویت®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company