مکمل ویتامینه ومعدنی ۰٫۲۵ درصد ویژه ماهیان سردآبی

مکمل ویژه ماهیان سردآبی

مکمل غذایی

پودر مخلوط در دان

مقدار و روش مصرف:

۵ کیلوگرم (۲٫۵ کیلوگرم مکمل معدنی+ ۲٫۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه ) در یک تن خوراک.

تركيب: هر کیلوگرم  مکمل ویتامینه حاوی :

ترکیبات مقدار واحد
ویتامین A   (رتینول استات) 000/200/1 واحد بین المللی
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) 000/400 واحد بین المللی
ویتامین E    (دی ال -آلفا توکوفرول استات ) 50 گرم
ویتامین K3 ( منادیون سدیم بی سولفیت) 8/0 گرم
ویتامین C  ( پوشش دار) 30 گرم
ویتامین B1 (تیامین مونونیترات ) 5/2 گرم
ویتامین  B2 ( ریبوفلاوین) 4 گرم
ویتامین ) B3کلسیم  د – پنتوتنات ) 10 گرم
ویتامین ) B5 نیاسین) 35 گرم
ویتامین B6   ( پیریدوکسین هیدروکلراید) 5/2 گرم
ویتامین B9   (اسیدفولیک ) 1 گرم
ویتامین B12 ( سیانوکوبالامین) 8 میلی گرم
ویتامین H2  (بیوتین) 150 میلی گرم
اینوزیتول 50 گرم
موادجانبی وحامل تا 1000گرم

 

 

هر کیلوگرم مکمل  معدنی حاوی :

 

ترکیبات مقدار واحد
منگنز(اکسیدمنگنز) 5 گرم
آهن (سولفات آهن) 5/4 گرم
روی (اکسید روی) 6 گرم
مس (سولفات مس ) 5/0 گرم
سلنیوم (سلنیت سدیم) 50 میلی گرم
ید(یدات کلسیم) 150 میلی گرم
کبالت (کربنات کبالت) 40 میلی گرم
کولین کلراید 150 گرم
موادجانبی وحامل تا تا 1000 گرم

 

مکمل ویژه ماهیان سردآبی
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company