سالینومایسین سدیم ۱۲٪

ساکوکس®۱۲۰

ضد کوکسیدیوز

پودر میکروگرانول مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:

جوجه‌های گوشتی: ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک.
پولت‌های جایگزین تخم‌گذار: ۴۰۰ گرم در هر تن خوراک.

ساکوکس®۱۲۰
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company