مکمل ویتامینه ومعدنی ۰٫۲۵ درصد طیور تخمگذار

سوپرامیکس®

مکمل غذایی

پودر مخلوط در دان

گونه هدف :طیور تخمگذار

مقدار و روش مصرف:

۵ کیلوگرم (۲٫۵ کیلوگرم مکمل معدنی+ ۲٫۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه) در هر تن خوراک.

تركيب:

هر کیلوگرم  مکمل ویتامینه حاوی :

ترکیبات مقدار واحد
ویتامین A   (رتینول استات) 3520000 واحد بین المللی
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول) 1000000 واحد بین المللی
ویتامین E    (دی ال -آلفا توکوفرول استات ) 4400 واحد بین المللی
ویتامین K3 ( منادیون سدیم بی سولفیت) 88/0 گرم
ویتامین B1 (تیامین مونونیترات ) 591/0 گرم
ویتامین  B2 ( ریبوفلاوین) 6/1 گرم
ویتامین ) B3کلسیم  د – پنتوتنات ) 136/3 گرم
ویتامین ) B5 نیاسین) 86/13 گرم
ویتامین B6   ( پیریدوکسین هیدروکلراید) 985/0 گرم
ویتامین B9   (اسیدفولیک ) 06/0 گرم
ویتامین B12 ( سیانوکوبالامین) 192/0 گرم
ویتامین H2  (بیوتین) 004/0 گرم
آنتی اکسیدان 4/0 گرم
کولین کلراید 80 گرم
موادجانبی وحامل تا تا 1000 گرم

 

هر کیلوگرم مکمل  معدنی حاوی :

ترکیبات مقدار واحد
منگنز(اکسیدمنگنز) 76/29 گرم
آهن( سولفات آهن ) 30 گرم
روی ( اکسید روی ) 87/25 گرم
مس( سولفات مس ) 4/2 گرم
سلنیوم(سلنیت سدیم) 08/0 گرم
ید(یدات کلسیم ) 347/0 گرم
کولین کلراید 80 گرم
مواد جانبی وحامل تا تا 1000 گرم
سوپرامیکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company