انروفلوکساسین ۱۰٪

انروفارما®

آنتی‌ باکتریال

محلول

گونه هدف :طیور

میزان و نحوه مصرف:
۱۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (معادل ۵۰۰ میلی‌لیتر انروفارما® در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی) به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی.

انروفارما®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company