ال-كارنیتين ۵٪

ال-ساراتین®

پروویتامین

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : دام، طیور، آبزیان

میزان و نحوه مصرف:

مرغان مادر، گوشتی، تخم‌گذار: ۰٫۵ تا ۱ كيلوگرم در هر تن خوراک.
بوقلمون: ۱ تا ۱٫۵ كيلوگرم در هرتن خوراک.
شترمرغ: ۲ تا ۳ گرم روزانه برای هر راس.
گاو شيری: ۲۰ تا ۱۰۰ گرم برای هر راس.
گاو گوشتی: ۳ تا ۵ گرم برای ۱۰۰ كيلوگرم وزن روزانه.
ماهی و ميگو: ۱۰ تا ۲۰ كيلوگرم در هرتن خوراک.

ال-ساراتین®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company