آمپرولیوم ۹٫۶٪

آمپرولیوم ۹٫۶٪

ضدکوکسیدیوز

محلول خوراکی

گونه هدف : طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر)، و بوقلمون

نحوه  و میزان مصرف :

عفونت شدید : ۵۰۰ میلی‌لیتر از محلول در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

عفونت متوسط : ۲۵۰ میلی‌لیتر از محلول در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

عفونت خفیف : ۱۲۵ میلی‌لیتر از محلول در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

ابتدا مقدار تعیین شده از محلول را قبل از اضافه کردن به تانک درمانی در ۱۰ لیتر آب بطور کامل حل نمایید.

آمپرولیوم ۹٫۶٪
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company