لیست محصولات مرتبط

قيمت :   ریال

لیست این محصولات به شرح زیر می باشد :

1)        امپرودیسول – امپرولیوم- ضد کوکسیدیوزها -  پودر قابل حل در اب


2)       
تپاکس- پودر مخلوط در دان– پربیوتیک( متحرک طبیعی رشد) شتر مرغ، ابزیان، میگو، اسب ، گاو، گوسفند ...
 

3)        کلودیسول - آنتي بیوتیک -پودر محجلول در اب  - زنبور عسل
 

4)        فنیل فنورال (فلورفنيكل 10% ) – انتی بیوتیک - محلول خوراکی


5)
       
فلوکوئید – انتی بیوتیک – محلول خوراکی


6)
       
فیداکس- پودر مخلوط در خوراک – انتی بیوتیک