لیست محصولات مرتبط

قيمت :   ریال

لیست این محصولات به شرح زیر می باشد :

1)       فیداکس - اکسی تتراسایکلین50% انتی بیوتیک - پودر مخلوط در دان

2)       كلوميكس- كلرتتراسايكلين 50% - انتی بیوتیک - پودر مخلوط در دان

3)       تپاکس- پربیوتیک پودر مخلوط در خوراک طیور و ابزیان پربیوتیک( متحرک طبیعی رشد)

4)       مکمل دوقلو ماهیان سردابی

5)        فنیل فنورال (فلورفنيكل 10% ) – انتی بیوتیک - محلول خوراکی

6)        هوستازیم پی فیتاز 5000 -  پودر مخلوط در دان