» دام

 

لیست محصولات مرتبط

قيمت :   ریال

لیست این محصولات که برای مصرف گوسفند و بز استفاده می شود  به شرح زیر است :

1)       فیداکس - اکسی تتراسایکلین50% انتی بیوتیک - پودر مخلوط در دان

2)       امپرودیسول امپرولیوم- ضد کوکسیدیوزها -  پودر قابل حل در اب

3)       کلودیسول - كلرتتراسايكلين 20% - آنتي بیوتیک -پودر محجلول در اب

4)       كلوميكس- كلرتتراسايكلين 50% - انتی بیوتیک - پودر مخلوط در دان

5)       موننتین موننسین 10%  - ضد کوکسیدیوزها  - پودرمخلوط دردان

6)       ب . کا.سول ( ویتامین های گروه B + ویتامین K )   ضد کوکسیدیوزها  - پودر قابل حل در اب

7)       تپاکس- پربیوتیک پودر مخلوط در خوراک طیور و ابزیان پربیوتیک( متحرک طبیعی رشد)

8)       مکمل درمانی دام- پلی میکس

9)       مکمل درمانی ویتامین A

10)    مکمل درمانی ویتامین D3

11)    مکمل درمانی ویتامین E   + سلنیوم