ساکوکس 120

قيمت :   ریال

ساکوکس 120®(سالینومایسین 12%)

پریمیکس میکروگرانوله مخلوط در دان

·      دسته دارویی: آنتی کوکسیدیال

·      ترکیب: هر کیلوگرم سالینومایسین 12% حاوی 120 گرم سالینومایسین سدیم می­باشد.

 

 

 

 

 

 

 

·      مکانیسم اثر: سالینومایسین سدیم یک آنتی کوکسیدیال یونوفوره حاصل از استرپتومایسین آلبوس است که با یون های سدیم و پتاسیم ایجاد کمپلکس­های قابل حل در چربی می­نماید وبدین ترتیب باعث افزایش نفوذ پذیری غشا تک یاخته نسبت به این یون­ها می­شود. با افزایش غلظت یون­های مثبت در درون سلول، پمپ سدیم پتاسیم در غشاء سلول فعال شده و با مصرف ATP به صورت فعال شروع به خارج کردن این یون­ها از سلول می­نماید. پس از مدتی ذخیره ATP سلول به پایان می­رسد و پس از آن در اثر خاصیت اسمزی آب به­درون سلول تک یاخته نفوذ می­کند و در نتیجه سلول متورم شده واعمال اندام­های درون سلولی مختل و در نهایت انگل منهدم می­شود. سالینومایسین روی مروزوآیت، اسپروزوآیت و شیزونت­های بالغ تمام گونه­های پاتوژن آیمریا اثر می­گذارد.

·      موارد مصرف: ساکوکس 120® برای پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز در طیور گوشتی و پولت­های جایگزین تخم­گذار مصرف می­شود و بر گونه­های مختلف آیمریا شامل آیمریا تنلا،آیمریا نکاتریکس،آیمریا آسرولینا،آیمریا میواتی،آیمریا برونتی،آیمریا ماگزیما مؤثر است.

·      مقدار و روش مصرف:

- جوجه­های گوشتی: 500 گرم ساکوکس 120® درهرتن خوراک(معادل 60 گرم سالینومایسین سدیم درهرتن خوراک).

- پولت­های جایگزین تخم­گذار: 400 گرم ساکوکس 120® درهر تن خوراک ( تقریبا معادل 50گرم سالینومایسین سدیم درهرتن خوراک)

·        تـوجـه!  دارو بايد به طور كامل و با دقت با خوراك مخلوط شود. براي بدست آوردن مخلوط يكنواخت بايد ابتدا پرميكس ساکوکس 120® را به نسبت 1 به 10 (1 دارو 10 خوراك) با مكمل­هاي غذايي یا خوراك مخلوط و پس از آن مخلوط آماده را با دقت به خوراك اصلي اضافه و مخلوط نمود.

·      تداخل دارویی: تا هفت روز قبل وپس از مصرف ساکوکس 120® نباید از تیامولین استفاده شود، در غیر این­صورت احتمال کاهش شدید رشد و مرگ ومیر وجود دارد. دارو را همراه با سایر ضد کوکسیدیوزها به کار نرود.

·      موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود. در هنگام کار وحمل ونقل از ماسک ضد غبار، لباس محافظ و دستکش استفاده شود. پس از استفاده دارو حتما دست­ها را با آب و صابون بشوئید و در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود.

·      زمان پرهیز از مصرف: 5 روز قبل از کشتار مصرف دارو باید قطع گردد.

·      هشدار محیط زیست: این دارو برای حیاط وحش مضر است و نبایستی در مکان­هایی که حیوانات غیر اهلی و پرندگانی که تحت درمان نیستند نگهداری شود.

·      مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.

·      شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی­گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه­داری گردد.

·      بسته بندی: پاکت­های آلومینیومی سه لایه لامیننت 5 کیلوگرمی.