ديكلاميكس

قيمت :   ریال

ديكلاميكس® (ديكلازوريل 5/0 % )

 

پرمیکس گرانوله مخلوط در دان                                          

 

·      دسته دارويي: كوكسيدیواستات شيميايي

·      تركيب: هر كيلوگرم دارو حاوي مقادیر زیر می­باشد:

5 gr

Diclazuril granular ………………...….……………….

1000 gr

Excipients q.s.  to………………………..……

 

 

·      فرمو مولکولی :

C17H9Cl3N4O2 

·      ساختار مولکولی :

 

·      مكانيسم اثر: ديكلاميكس® داروی ضد کوکسیدیوز شیمیایی است اگرچه نحوه عمل ديكلازوريل دقیقاً شناخته شده نیست ولی روي مراحل جنسي و غير جنسي زندگي انگل اثر گذاشته و از طريق ايجاد اختلال در ساخت ديواره اووسيت­ها چرخه زندگي انگل را مختل كرده و توليد اووسيت­ها را كاهش مي­دهد. هم­چنين اين دارو از اسپوروله شدن اووسيت­هاي توليدي جلوگيري مي­كند، لذا در طول مدت مصرف اين دارو مقداري اووسيت­هاي بدون اسپور توليد و دفع مي­شوند.

·      مزاياي دارو:

- وجود اووسيت­هاي بدون اسپور به ميزان كم در گله موجب تحريك سيستم ايمني طيور مي­گردد.

- توزيع بافتي بالا در موكوزاي روده

- قابلیت استفاده دارو درجيره انواع طيور گوشتي، تخم­گذار، مادر و بوقلمون.

- سميت پايين دارو.

موارد مصرف:

در جوجه­های گوشتی : كنترل و پيشگيري از كوكسيديوز در طيور با توجه به مؤثر بودن اين دارو عليه ايمريا تنلا، ايمريا آسرولينا، ايمريا برونتي، ايمريا نكاتريكس، ايمريا ماگزيما. 

بوقلمون­های در حال رشد: برای پیشگیری از کوکسیدیوز ناشی از گونه­های ایمریا آدنوئیدس، گالوپاوونيس و مله اگريمیتيس.

·      مقدار و روش مصرف:

به ميزان 200 گرم از دارو كه در يك تن خوراك بطوركامل مخلوط شده در تمام دوره پرورش و يا به صورت شاتل با ساير داروها مورد استفاده قرار داده شود.

تـوجـه! برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می­شود ابتدا پرمیکس ديكلاميكس® را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با 10 کیلوگرم خوراک در ادامه با 100 کیلوگرم خوراک و در نهایت با 1000 کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

·      تداخلات دارويي: به دليل ساختمان مشابه با تولترازوريل و به منظور جلوگيري از بروزمقاومت در طيور از مصرف همزمان خودداري شود. همچنین از مصرف همزمان اين دارو با تيامولين خودداري گردد.

·      موارد احتياط:

-دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

-در زمان مخلوط كردن دارو و يا حمل آن از دستكش و ماسك استفاده گردد.

-هنوز هيچ­گونه مقاومتي براي اين دارو گزارش نشده است و براي جلوگيري از ايجاد مقاومت برعليه اين دارو توصيه مي­گردد پس از يك يا دو دوره مصرف داروهاي كوكسيديواستات ديگري استفاده گردد.

·      اثرات جانبي: گزارش نشده است.

·      موارد منع مصرف: در طیور تخم­گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد استفاده نگردد.

·      زمان پرهيزاز مصرف: 5 روز قبل از كشتار طيور بايد از جيره غذايي حذف گردد.

·      شرايط نگهداري : بین 10 تا 25 درجه سانتی­گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه­داری گردد.

·      مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.

·      بسته بندي: فویل آلومینیومی 5 كيلوگرمي