فارماکلوزاین®(سولفاکلوزاین 30%)

قيمت :   ریال

فارماکلوزاین®(سولفاکلوزاین 30%)

پودر محلول در آب

·        دسته دارویی: کوکسیدیواستات شیمیایی

·        ترکیب: هر گرم پودر فارماکلوزاین®حاوی:

300 mg

Sulfaclozine Sodium Monohydrate ……...............…………………..……....…

1 gr

Excipient qs.to..................................................................................................................................

 

·        مکانیسم اثر: فارماکلوزاین® سولفانامید وسیع­الطیف با پاراآمینوبنزوئیک اسید(PABA)تبدیل شونده به اسید فولیک آنتا­گونیسم دارد، در حالی که اسید فولیک برای بقای زندگی کوکسیدیاها و باکتری­ها کاملا ضروری است.تأثیر فارماکلوزاین® در مرحله دوم فعالیت شیزونت­ها در کوکسیدیوز بسیار قابل توجه است.

·        موارد مصرف: فارماکلوزاین® جهت درمان کوکسیدیوز ناشی از آیمریاهای مختلف شامل نکاتریکس، ماکسیما، آسرولینا، ملیتیس، تنلا، برونئی، هقانی، پراکوکس، آدنوئیدس، مله­آگریمیدیس و سالمونلوز ناشی از سالمونلا گالیناروم ، پولوروم ، انتریدیس و تیفی موریوم و پاستورلوز مؤثر است. همچنین می­توان فارماکلوزاین® را برای درمان کوکسیدیوز در بره ، گوساله و خرگوش بکار برد.

·        مقدار و نحوه مصرف:

پودر محلول در آب فارماکلوزاین® بصورت خوراکی و از طریق آب آشامیدنی به همراه غذا تجویز می­گردد. در طیور به دو روش زیر توصیه می­شود.

طیور:

-       درمان عادی کوکسیدیوز: روزانه 50 تا 100 میلی­گرم فارماکلوزاین® به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 100 گرم فارماکلوزاین در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز متوالی در موارد دیگر از جمله E.necatrix , E.tenella مقدار درمانی را به 100 گرم در 50 لیتر آب افزایش دهید.

-       درمان متناوب کوکسیدیوز: 100گرم فارماکلوزاین® را در 100 لیتر آب آشامیدنی حل کرده و در روزهای 5،3،1 و چنانچه ضروری باشد، روزهای 7 و 9 و یا به ترتیب دیگری در روزهای 5،2،1 چنانچه ضروری باشد در روزهای 6 و 9در اختیار طیور قرار دهید. در موارد شیوع بیماری درمان را بمدت 2تا 3روز پشت سرهم در سنین 3 و 5 هفتگی انجام دهید. مقدار داروی داخل دان 20 ساشه در یک تن غذا می­باشد.

·        موارد احتیاط: محلول را بلافاصله قبل از مصرف تهیه کرده و بعد از تهیه بلافاصله مورد استفاده قرار دهید.

در گوسفند و بز: 1200میلی­گرم فارماکلوزاین® برای هر کیلوگرم وزن بدن یا یک ساشه 100گرمی را در 10 لیتر آب حل نموده و 12میلی­لیتر را برای هر 10کیلوگرم وزن بدن تجویز شود.

·        زمان پرهیز از مصرف:

-       نیمچه گوشتی: 14روز قبل از کشتار بایستی دارو قطع گردد.

-       مرغ تخم­گذار: 11روز پس از آخرین مصرف دارو قطع گردد.

·        مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.

·        شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی­گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه­داری گردد.

·        بسته بندی: پاکت­های آلومینیومی سه لایه لامیننت 100 گرمی.