آمپروپلاس

قيمت :   ریال

 

آمپروپلاس®  (آمپروليوم 25% + اتوپابات 68/1%)

پودر مخلوط در دان

·      دسته دارويي: كوكسيديواستات شیمیایی

250 gr

Amprolium(pure)……………………………...………….

16.8gr

Ethopabate(pure).………………..…………………..……

1000 gr

Excipients qs.to…………..……………………………….

·      تركيب: هر كيلوگرم
 دارو حاوي:
 

 

 

·      فرمول مولکولی :

آمپرولیوم : C14H19N4+Cl

اتوپابات : C12H15NO4

ساختار مولکولی :

آمپرولیوم :

اتوپابات :

·      مكانيسم اثر: آمپروليوم از لحاظ شكل ساختماني مشابه تيامين (ويتامين B1) بوده و بصورت آنتاگونیست رقابتي مانع از انتقال فعال تيامين در سيكل حياتي ايمرياها شده و بر نسل اول شيزونت­ها تأثير مي­گذارد بيشترين اثر آمپروليوم در 3 روز اول چرخه زندگي ايمريا مي­باشد اتوپابات با ساختماني مشابه پارا آمينوبنزوئيك اسيد از جانشين شونده­هاي آن مي­باشد و با مهار سنتز تتراهيدروفوليك اسيد تأثيري مشابه آمپروليوم داشته و در مورد بعضي از گونه­هاي ايمريا مانند E. Mivati كه نسبت به آمپروليوم مقاوم هستند، مؤثر مي­باشد. بيشترين دامنه فعاليت اتوپابات در روز چهارم چرخه زندگي، روي شيزونت نسل دوم است. مخلوط آمپروليوم با اتوپابات موجب گستردگي طيف اثر دارو مي­گردد.

·      طيف اثر: آمپروپلاس® در پيشگيري از كوكسيديوز حاصل از ايمريا تنلا، ايمريا نكاتريكس، ايمريا آسرولينا و ايمريا برونتي، ايمريا ماگزيما و كوكسيديوز حاصل از ايمريا آدنوئيدس، ايمريا مله آگريتيس و ايمريا گالوپادونيس در بوقلمون­ها مورد استفاده قرار مي­گيرد.

·      موارد مصرف: آمپروپلاس®  بر روي گونه­هاي مختلف ايمريا مؤثر بوده و براي پيشگيري وكنترل كوكسيديوز در طيور مادر، تخم­گذار، گوشتي، بوقلمون در تمام طول دوره پرورش استفاده مي­شود.

·      مقدار و روش مصرف:

- جوجه گوشتي: 500 گرم در هر تن دان- اين ميزان به طور مداوم تا 3 روز قبل از كشتار به جيره غذايي اضافه گردد.

-بوقلمون: 500 گرم در هر تن خوراك - اين ميزان بايد به طور مداوم تا سن 10-8، هفتگي به جيره غذايي اضافه شود.

-پولت­هاي تخم­گذار و مادر: ميزان توصيه شده براساس سن پرنده به قرار زير مي­باشد:

- تا سن 6 هفتگي 400 گرم در هر تن دان - در مناطقي كه احتمال بروز كوكسيديوز وجود دارد ميزان دارو در اين مرحله سني تا 500 گرم در هر تن دان مي­تواند افزايش يابد.

2- از سن 12-6 هفتگی 325 گرم در هر تن دان.                

3- از سن 18-12 هفتگی 250 گرم در هر تن دان.

در نیمچه­های مادری که مصرف غذا در آنها محدود شده باشد میزان دارو تا 500 گرم در هر تن می­تواند افزایش یابد.

·      توجه! پريميكس آمپروپلاس®  در جيره بايد در خلال زمان كوتاهي بعد از تهيه مصرف گردد. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می­شود ابتدا پرمیکس آمپروليوم + اتوپابات را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با 10 کیلوگرم خوراک در ادامه با 100 کیلوگرم خوراک و در نهایت با 1000 کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

تداخلات دارويي: بدليل شباهت ساختماني آمپروليوم با تيامين بالا بودن ميزان تيامين جيره غذايي مانع از بروز حداكثر تأثير اين دارو مي­گردد، البته توصيه مي­شود در مواقعي كه كمبود ويتامين  B1 در گله ديده شده است، اين ويتامين به جيره اضافه گردد. همچنين مصرف همزمان اين دارو با جيره حاوي كولين بالا و فورازوليدون منع شده است.

·         موارد احتياط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. استفاده بیش از حد آمپروپلاس® می­تواند به کمبود ویتامین B1 منجر گردد. دارو بایستی دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

·      زمان پرهيز از مصرف: 3 روز قبل از كشتار اين تركيب بايستي از جيره غذايي طيور قطع گردد.

·      شرايط نگهدراي: بین 10 تا 25 درجه سانتی­گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه­داری گردد.

·      بسته بندي: پاكت هاي فویل آلومینیومی 5 كيلوگرمي.