كويدن 25®

قيمت :   ریال

 

پودر مخلوط دردان

 

 

 

 • دسته دارويي: كوكسيديواستات شیمیایی
 • تركيب: هر کیلوگرم كويدن 25® حاوي:


250 gr

clopidol ……………….........…………….

1000 gr

Excipients q.s.  to…………...…………………..……

 • مكانيسم اثر: كلوپيدول مانع از متابوليسم انرژي در سيستم سيتوكروم اكسيداز كوكسيدياها مي­گردد. كلوپيدول يك كوكسيديواستات وسيع الطيف شیمیایی مي­باشد كه با اثر بروي اسپروزوئيت­هاي داخل سلولي درحيوان ميزبان از توسعه و رشد نسل اول شيزونت­ها جلوگيري مي­نمايد. از آنجائي كه اين دارو تنها بر روي مرحله اسپوروزوئيت ايمريا مؤثر مي­باشد بنابراين اگر طيور ابتدا در معرض اووسيت ايمريا قرار گرفته باشند و سپس دارو داده شود كلوپيدول تأثيري نداشته و ارزش درماني ندارد.
 • طيف اثر: كلوپيدول در پيشگيري از كوكسيديوز ناشي از آيمرياهاي مختلف از جمله آيمريا تنلا، آيمريا نكاتريكس، آيمريا برونتي، آيمريا ماگزيما، آيمريا آسرولينا مؤثر است.
 •  

موارد مصرف: كلوپيدول به عنوان داروي پيشگيري كننده از بيماري كوكسيديوز درجوجه­هاي گوشتي براي تمام دوره پرورش، پولت­هاي تخم­گذار و مادر(تا سن 16 هفتگي)، خرگوش و پرندگاني مانند كبك و قرقاول مورد استفاده قرارگيرد.

 • مقدار و روش مصرف:

-       طيور، كبك، قرقاول: 500 گرم از كلوپيدول 25% را در هر تن دان مصرفي.

-       خرگوش: 800 گرم ازكلوپيدول 25% در هر تن دان مصرفي.

 

تـوجـه! : براي بدست آوردن مخلوط يكنواخت ابتدا بايد مقدار توصيه شده دارو را با 25-20 كيلوگرم از غذاي آماده شده مخلوط كرده و سپس با يك تن غذا مخلوط نماييد.

موارد عدم مصرف: كويدن 25® نبايد در مرغان تخم­گذار و مادر بالاي 16 هفته مصرف گردد.

 • بسته بندي: فویل آلومینیومی 5 كيلوگرمي
  • موارد احتياط:

  -       این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد.

  -       دارو دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

  -       پس از استفاده درب كيسه­ها را محكم ببنديد.

  هنگام مصرف دارو ازماسك ضد غبار و پوشش محافظ استفاده كنيد.
 • تداخلات دارويي: كويدن 25® نبايد با هر نوع ماده ديگري كه داراي اثرات مشابه مي­باشد مخلوط گردد.
 • اثرات جانبي:  تجويز بيش از اندازه توصيه شده دارو ممكن است موجب بروز بي­اشتهايي درحيوانات گردد.
 • شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی­گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود . دور از دسترس کودکان نگه­داری گردد.
 • زمان پرهيز از مصرف:  در طيور 5 روز قبل از كشتار دارو از جيره غذايي حذف گردد اين زمان در مورد قرقاول و كبك 7 روز مي­باشد.
 • مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.
  • بسته بندي: فویل آلومینیومی 5 كيلوگرمي.
  .