عكس
عكس
عكس
عكس
عكس
عكس
عكس
عكس
عكس
عكس
 

مختصری در مورد شرکت
شرکت آزمایشگاه های تولیدی داروسازان ایران از سال 1360 شمسی (1981 میلادی) با هدف تولید انواع دارو و مکمل های غذایی دام، طیور و آبزیان تأسیس و در سال 1363 شمسی (1984) پس از پایان عملیات ساختمانی و نصب ماشین آلات و همچنین تجهیز آزمایشگاه مدرن با خرید از کشورهای صاحب صنعت مانند آمریکا، آلمان، سوئیس ...

 ادامه مطالب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزشی پژوهشی
نمایندگی ها
محصولات شرکت داروسازان